Pompy ciepła EKO-HEAT

Pompy ciepła EKO-HEAT

Nowoczesna konstrukcja pompy ciepła klasyfikowana do kategorii powietrze zewnętrzne/woda.

Unikalność pompy ciepła EKO-HEAT polega w największym stopniu na wykorzystaniu darmowego i ogólnie dostępnego źródła ciepła jakim jest wilgoć zawarta w powietrzu zewnętrznym. Jest to źródło nieograniczone i w przedziale temperatur otoczenia występujących w okresie grzewczym zapewnia zdecydowanie większe dopasowanie potencjału energetycznego dolnego źródła ciepła do potrzeb grzewczych niż samo powietrze. Brak zastosowania wentylatorów wymuszających obieg powietrza (brak hałasu) oraz grzałek do odszraniania skraplacza znacznie zwiększają współczynnik efektywności energetycznej.

COP wg normy PL-EN14511 przy A2W35 (dolne źródło- temp otoczenia +2°C , górne źródło – temp wody na zasilaniu instalacji CO )= 4,3

Przy temperaturze otoczenia -20°C osiągnięty COP wyniósł 3,3

Obecny typoszereg pomp EKO-HEAT to 8/10 i 16 kW jednak w przypadku większego zapotrzebowania jest możliwość łączenia urządzeń w szereg.

  Model pompy ciepła
EKO-HEAT 8/48 EKO-HEAT 12/61 EKO-HEAT 16/81
Moc grzewcza w warunkach zgodnych z EN 14511
Temperatura otoczenia parownika = +2°C
temperatura medium grzewczego kierowanego na instalację grzewczą +35°C
8,0-8,4 KW 10,25-10,75 KW 15,6-16,7 KW
Pobór mocy w warunkach zgodnych z EN 14511 2,0 KW 2,5 KW 3,9 KW
Współczynnik efektywności pompy ciepła COP w warunkach zgodnych z EN 14511 4-4,3 4,1-4,3 4-4,3
Napięcie zasilania 380-400 V / 3+N /50Hz
Wymagany przepływ minimalny medium grzewczego przez skraplacz [dm3/h] 2900 dm3/h 2790 dm3/h 3790 dm3/h
Minimalna objętość zładu sprzęgła hydraulicznego stanowiącego zład medium grzewczego instalacji CO [dm3] 320 dm3 320 dm3 320 dm3
Wymagane miejsce do posadowienia pompy ciepła [mm] 2000x1200 2500x1200 4000x1200
Wymiary pompy ciepła [mm] i ciężar [kg] 1800x1000x4000
ciężar 235 kg
2400x1000x4000
ciężar 300 kg
3200x1000x4000
ciężar 350 kg
Szacowana powierzchnia domu jaką jest w stanie ogrzać 120 m2 150 m2 220 m2